Budgetforliget er i hus men kunne være bedre!

Enhedslisten er med, men der er mange sange der skal synges endnu

“Enhedslisten har undervejs i budgetforhandlingerne igen i år arbejdet hårdt for et budget der undgår nedskæringer, men tværtimod investerer i tidlige indsatser og et grønnere Syddjurs – og det synes vi er lykkedes.

Det lykkedes at undgå en foreslået skattesænkning, der ville have betydet nedskæringer i årene fremover.

Budgettet for 2018 betyder en kraftig øget tidlig indsats med flere sundhedsplejersker og flere pædagoger. De ellers varslede besparelser på skolerne er droppet, eftermiddagstilbuddet fastholdes og så kommer der flere penge til sund mad i skolerne. Der sættes penge af for at gøre alle unge uddannelsesparate, alle får i fremtiden vejledning fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og tilbuddet om psykologhjælp til unge bliver udvidet. Der lægges op til dialog med Danmarks Lærerforening om at skaffe bedre arbejdsforhold for lærerne til gavn for kvalitet og trivsel.

Der er sat penge af til udbygning af daginstitutioner og skoler i en række byer, herunder ekstra penge til “Mols i udvikling” og et løfte om at kigge på Naturbørnehavens skurvogne, der trænger til en udskiftning.

Vi undgår besparelser på hjemmehjælpen, der bevilges lidt ekstra penge for at lette overgangen fra sygehus til hjemmehjælp lige som det lykkedes at bevare akut-tilbuddet for borgere med psykiske og sociale problemer. Støtten til det sociale arbejde i Kafe Kolind blev øget.

Som noget nyt er der afsat en lille pulje penge til styrkelse af biodiversiteten, som vi håber vokser i de kommende år til gavn for sjældne dyr og planter i Syddjurs. Der planlægges mere bæredygtighed i de kommunale indkøb, og der er afsat ekstra midler til energirenoveringer.

Landsbyerne bliver styrket gennem en ny bosætningspulje, og der bevilges ekstra penge til understøttelse af landsbyklynger lige som Syddjurs Bibliotek får flere midler til en øget betjening af landdistrikterne.

Efter vores mening bringer dette budget Syddjurs Kommune i den rigtige retning, men det er også vigtigt at understrege, at der er meget vi kan og skal gøre meget bedre i Syddjurs Kommune.

Vi kan stadig gøre mere for den tidlige og forebyggende indsats. Der er stadigvæk for få pædagoger i daginstitutionerne. Lærerne har endnu ikke ordentlige arbejdsforhold. Skolerne er fortsat plaget af en urimelig tildelingsmodel der betyder nedskæringer samtidig med en voldsomt øget inklusion.

Vores plejehjem og hjemmepleje er pressede. Personalet løber rigtigt stærkt og har alt for lidt tid til de ældre. Vi mangler flere og bedre ungdomsmiljøer. Vi kan gøre meget mere for lokalsamfundene i stedet for at lukke deres skoler og daginstitutioner. Vi mangler flere cykelstier og bedre kollektiv trafik. Vi drømmer om en letbane forbi Rønde til lufthavnen og Ebeltoft.

Vi gør ikke nok for iværksættere, og vi er stadig ikke gode nok til at understøtte erhvervsudvikling indenfor oplevelsesindustri og smarte grønne løsninger. Vore skønne kyststrækninger er stadig truede. Vi skal sætte meget mere fart på den grønne omstilling med energirenovering, vedvarende energiformer og genbrug. Vi vil have meget mere vild natur i kommunen og så mangler vi – på trods af en ihærdig indsats fra naturens side – fortsat vand i Kolindsund.

Enhedslisten har kæmpet hårdt for dette budget der er et stort skridt i den rigtige retning, men vi har fortsat et stort arbejde foran os med masser af visioner for et rødere og grønnere Syddjurs.

Støt os i det arbejde ved at give Enhedslisten din stemme den 21. november.”

Jesper Yde Knudsen/Enhedslisten

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.