Byrådsflertallet saver i den grønne gren, vi alle sidder på

KV17 – debat Syddjurs: Byrådsflertallet saver i den grønne gren, vi alle sidder på

AF HASSE SCHNEIDERMANN, ENHEDSLISTEN SYDDJURS, KANDIDAT TIL KV17:

“Desværre stemte et flertal i byrådet onsdag 11. oktober for at indsende ansøgning ”tematillæg til planstrategi i 2015 – by- og turismeudvikling i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune”, som er et tillæg til kommunes allerede eksisterende planstrategi, til Erhvervs- og Vækstministeriet.

Uden at blive for teknisk er forhistorien den, at den borgerlige regering med sin såkaldte modernisering af Planloven i maj 2017 åbnede op for muligheden for, at også vores kommune kan ansøge staten om lov til at udlægge nye udviklingsområder og omplacere sommerhusområder i det, der kaldes kystnærhedszonen.

Kommunens afdeling for plan og udvikling skyndte sig derfor at udarbejde en ansøgning, der blev fremlagt på et borgermøde i august for 80 hovedsageligt meget kritiske borgere, der efterfølgende indsendte over 50 mindst lige så kritiske høringssvar.

På byrådsmødet i onsdags satte kun Jesper Yde Knudsen fra Enhedslisten foden ned i forhold til tematillægget, og krævede både det foreslåede udviklingsområde ved Eskerod- Rodskov, de foreslåede nye sommerhusområder i Holme, Begtrup og Dråby og de ændringer af benyttelsen af strandengen mellem Ebeltoft Strand Camping og Hotel Ebeltoft Strand helt taget ud af den samlede ansøgning.

Det gjorde han, fordi vi i Enhedslisten mener, at ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til borgernes kritik og er ødelæggende for de landskabelige værdier, og den natur, der er så vigtig og attraktiv for alle der bor her, for tilflyttere og for fremtidens turister.

Vi mener, at det er tudetosset at putte et nyt udviklingsområde i Eskerod-Rodskov i ansøgningen, når Fredningsnævnet for Midtjylland i august 2017 allerede har fredet området. Vi er opmærksomme på, at et byrådsflertal har anket den fredning; men er overbevist om, at Fredningsnævnet – med henvisning til kystnærhedszonen og de landskabelige værdier – vil fastholde fredningen. Vi synes også, at planerne om at bygge mange nye sommerhuse i de tre omtalte områder, både er en unødvendig ødelæggelse af kyst, landsskab og naturen der og udtryk for en utidssvarende, gammeldags turismepolitik helt ude af trit med fremtidens efterspørgsel.

Desværre fik vi kun fem andre byrådsmedlemmer opbakning til at tage udviklingsområdet ud, tre andre med på at forhindre øget tivolisering af strandengen ved Ebeltoft og ingen – lige som i ingen – til at støtte os i helt at undgå nyt sommerhusbyggeri ved Holme, Begtrup og Dråby.

Tillægget blev derfor vedtaget med stemmerne 24 – én mens én undlod at stemme. Det offentliggøres og afsendes nu i huj og hast til Erhvervs- og Vækstministeriet. De mange utilfredse borgere har derefter kun fire uger til at indsende eventuelt klage til Planlægningsnævnet, hvis de skønner, at proceduren frem til afgørelsen ikke har været i orden. Det er min opfattelse, at der ikke er noget at komme efter der, selv om jeg mener, at forvaltning, direktion og byrådsflertal har opført sig lige lovlig arrogante i forhold til de mange indsigelser. Vi, der er modstandere at tillægget, kan derfor kun håbe på, at Ministeriet ikke imødekommer Syddjurs Kommunes ansøgning.

I Enhedslisten mener vi, at det er på høje tid, at vi får skiftet flertallet i byrådet ud, så vi kan komme i gang med udviklingen af en bæredygtig og moderne bosætnings- og turismepolitik, der i højere grad end i dag flugter med borgernes og naturens interesser. Lige nu saver man vores grønne gren over.

Det kræver fremadskuende politik at tage naturens parti. Naturen kan noget særligt og har stor betydning for vores sundhed og livskvalitet. Enhedslisten vil have biodiversiteten og magien tilbage i vores landskab og sikre kommunens borgere retten til et sundt liv i et rent miljø og en rig og mangfoldig vild natur. Vi mener, at fremtidens turister kommer hertil for at opleve og nyde lige præcis det samme.

Enhedslisten tager naturens parti, og vi vil have den meget vildere.”

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

70 − 67 =