Den fejlslagne inklusion i Syddjurs

Jeg kritiserer endnu en gang den fejlslagne inklusion i Syddjurs i en artikel i Adresseavisen, hvor socialdemokraten Michael Aakjær også udtaler sig.
Jeg siger bl.a. »Mistrivsel, et højt bekymrende fravær og skolevægring der er et resultat af den fejlslagne inklusion i Syddjurs er forfærdeligt for det enkelte barn og dets familie, men det er også rigtigt dårligt for økonomien i Syddjurs.”