Enhedslisten og miljøet – Maria Temponeras til medlemsmøde om det grønne delprogram

MARIA TEMPONERAS

indleder aftenens debat om det grønne delprogram, som skal vedtages på årsmødet.

Maria er byrådsmedlem i Skanderborg og medlem af partiets miljøudvalg.

 På  Enhedslistens årsmøde i 2018 skal der behandles et forslag til nyt delprogram om miljø.

Det nye delprogram skal erstatte det nuværende, der oprindelig var en del af principprogrammet fra 2004. Formålet med det nye grønne delprogram er:

·         at fastlægge Enhedslistens grundlæggende principper og politik på miljøområdet

·         at danne grundlag for politiske handlingsplaner, konkrete udspil, publikationer og valgprogrammer

·         at fungere som politisk uddannelse af flest mulige medlemmer, ikke mindst gennem diskussionerne frem til programmets vedtagelse

·         at præsentere Enhedslistens holdninger på området for særligt interesserede uden for medlemskredsen.

Et udkast fra programudvalget, som var nedsat af Hovedbestyrelsen, har været til høring i partiets afdelinger og udvalg fra 3. juli til 10. september. Programudvalget har på den baggrund udarbejdet et forslag, der har været til behandling i hovedbestyrelsen den 3. december og derefter sendt ud til debat i hele partiet.

Her er link til det: http://org.enhedslisten.dk/files/forslag_til_groent_program_-_hb.pdf

Der afholdes seminar om programmet i København den 10. februar 2018, og der vil være mulighed for at stille ændringsforslag til programmet indtil den 9. marts.