GØR SYDDJURS ENDNU VILDERE

af Thøger Trold Pauli, kandidat for Enhedslisten Syddjurs til KV21

 

Enhedslisten i Syddjurs er gået til valg på at gøre Syddjurs Endnu Vildere. Det er for os ikke bare tom snak. Vi vil kæmpe for et mere rødt/grønt Djursland på mange fronter.

 

Vi vil kæmpe for at få gendannet Kolindsund til gavn for klimaet, miljøet, biodiversiteten, turismen, bosætningen og livskvaliteten. Hellere vand i Kolindsund end vand i kælderen, og selvom Grenaa ikke ligger i vores kommune, er vi ansvarlige for at dæmme op for det vand, der løber ud gennem Grenaaen. Når der er højvande eller stormflod i Kattegat, skal der lukkes for Grenaaen, og her skal vi bruge Kolindsund som vandbuffer. Det er også vores ansvar, idet en stor del af det vand der løber ud denne vej kommer fra vores kommune.

 

Vi vil også satse på grøn energi, men ikke ved at placere vindmøller og solceller hvor det generer naboerne eller miljøet. I første gang kan vi sætte masser af solceller op på frie private og offentlige hustage, carporte, minkfarme osv. Dernæst kan vi overdække p-pladser med solceller, så vi har strøm til opladning af elbilerne, som der selvfølgelig skal være mange flere af. Endvidere vil vi arbejde for borgerinddragelse og medejerskab ved etablering af vindmøller og solcelleparker, så vi får dem placeret i overensstemmelse med naboernes ønsker og man også får del i investeringen og overskuddet. Vi skal sikre, at der udarbejdes en handlingsplan for et Syddjurs fri for fossile brændsler i 2030 med klare delmål og inddragelse af borgerne og det lokale erhvervsliv.

 

Vi skal have færre motorveje og flere cykelstier, så vi styrker trivsel og folkesundheden. Udbygning af letbanen med en gren til Rønde og lufthavnen og på sigt videre til Ebeltoft.

 

Vi skal stoppe med etableringen af nye sommerhusområder, der ødelægger vores kystnære områder. Der skal arbejdes for at oprette en maritim nationalpark ved østkysten af Djursland.

 

Kommunen skal gå foran med et godt eksempel og stoppe al sprøjtning med gift på alle kommunale grunde, ikke kun i nærheden af drikkevandsboringer. Gift kender ingen grænser. Vi skal sikre vores rene drikkevand ikke kun for vores, men også for fremtidige generationer.

 

Vi skal mindske landbrugets CO2 belastning ved at udtage lavbundsjorde, vi skal mindske afstanden mellem hegn, stendiger og skel, så vi får mindre marker og mere biodiversitet og bedre miljø og renere drikkevand. Stop for udledning af slam og ildelugtende giftstoffer. Vi skal alle kunne være her. Der skal plantes og etableres mere urørt natur og skov, hvilket også vil styrke bosætningen og turismen.

 

Enhedslisten Syddjurs har i valgkamppen på gaden uddelt 800 rød el træer med rod, som er gået som varmt brød. Det har givet os mange positive reaktioner, og alle har lovet straks at gå hjem og plante dem på et velegnet sted. Nogle har glædestrålende fortalt om de træer, som vi uddelte for 4 år siden, som nu er blevet pænt store, og nogle har endda sendt billeder af dem.

 

Vi har fået udarbejdet en glad, farvestrålende valgplakat af kunstneren Thomas Kruse, kendt fra Røde Mor. Han kommer på mandag på Kulturhotellet i Rønde kl. 16-17 og signerer plakaterne, som vi derefter sælger. Endvidere vil vores rød/grønne kandidater være til stede og besvare spørgsmål og fortælle mere om vores planer.

 

Husk at Enhedslisten har bogstavet Ø. Der er Ø i RØD, GRØN, MILJØ, ØKOLOGI og BÆREDØGTIG! Godt valg.