Grænser for vækst

Debat Syddjurs: Byrådsflertal savner forståelse for, at der er grænser for vækst

AF JESPER YDE KNUDSEN, ENHEDSLISTEN SYDDJURS, SYDDJURS BYRÅD:

“I vores iver efter kortsigtet vækst og udvikling i Syddjurs er det uhyre vigtigt, at vi ikke ødelægger den natur og de lokalsamfund, der er så værdifulde for Syddjurs.

På byrådsmødet i juni behandlede byrådet et forslag med det spændende navn “Tematillæg til planstrategi 2015 for by- og turismeudvikling i kystnærhedszonen”. Forslaget betyder, at kommunen søger om lov til at udvide aktiviteterne i kystnære områder. Det er der nemlig blevet åbnet op for i forbindelse med den nye planlov, der blev vedtaget lige før sommerferien. Forslaget blev sendt i høring hos borgerne indtil 1. september.

I Enhedslisten er vi specielt kritiske overfor to ting i forslaget:

Der bliver ansøgt om et udviklingsområde omkring den planlagte nye by, syd for landevejen ved Eskerod-Rodskov. I Enhedslisten har vi gennem mange år været stærke modstandere af en ny by i det naturskønne område. Det er vi heldigvis ikke de eneste der er, og der verserer for tiden en fredningssag for det værdifulde område. Derfor er det svært at se logikken i, at byrådsflertallet nu vil udvide aktiviteterne i netop dette område.

Når dette læses, er der forhåbentlig kommet afgørelse i fredningssagen som betyder, at de lokale kan ånde lettet op og planerne om den nye by må skrinlægges. Men sagen vidner om et byrådsflertal, der er så fikseret på blind vækst, at man ikke tager hensyn til hverken naturværdier eller lokalsamfund.

Et andet forslag går ud på at etablere fire nye sommerhusområder. Her er specielt det foreslåede område ved Holme betænkeligt. Der påtænkes at give tilladelser til sommerhuse med plads til 24 beboere. De nye sommerhuse vil påvirke udsyn og sigtelinjer markant i et af de flotteste områder i Syddjurs, tæt på Jernhatten. Desuden vil det fortætte området og komme til at ligge meget tæt på Holme og risikere at ødelægge det fine landsbymiljø.

Som i sagen med de forurenende havbrug er det vigtigt, at vi ikke bare tager hensyn til nogle få personers kortsigtede kommercielle interesser, men kigger på de langsigtede interesser hos fællesskabet og hos naturen.

I Enhedslisten mener vi, at vejen frem er at respektere og udbygge vores fantastiske natur og støtte vores værdifulde lokalsamfund. Vi skal udvikle Syddjurs, men vi skal gøre det bæredygtigt i respekt for natur og landskabsværdier og i respekt for de mennesker der bor i lokalsamfundene.”

 18. August 2017

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

6 + 2 =