Grøn omstilling og selvstyrende, grønne landsbyer skaber gode liv på landet!

Grøn omstilling og selvstyrende, grønne landsbyer skaber gode liv på landet! af Hasse Schneidermann.
Miljø og natur ødelægges, og klimaet går amok forårsaget af store erhvervsinteressers rovdrift. Den er også gal her i Syddjurs, selv om det er værre andre steder. Det er vor tids største udfordring. Vores indsats tæller. Det er nødvendigt at vi som borgere tager sagen i egen hånd. En landkommune som Syddjurs med mange landsbysamfund kan være med til at vise vejen. Via landsbyråd og nærdemokrati kan borgerne i arbejde aktivt imod denne udvikling ved at gå ind for grøn omstilling.
Enhedslistens påstand er, at vi får bedre trivsel og liv på landet gennem grøn omstilling til et bæredygtigt samfund. Syddjurs har en enestående beliggenhed i noget af landets smukkeste natur. Det er attraktivt at bosætte sig her, holde ferie eller tage på tur i landskabet. Det giver os samtidig mulighed for at gå spidsen med den grønne omstilling Den tidligere Rønde kommune åbnede op for at borgere selv kunne starte et selvbygger-eksperiment med opbygning af en bæredygtig, grøn landsby: Friland ved Feldballe. Lige nu forsøger folk fra Friland i samarbejde med en stor gruppe interesserede at opbygge et mere omfattende bæredygtigt livsgrundlag: Grobund ved Ebeltoft færgehavn, skal efter planen være baseret på 100% vedvarende energi, økologisk land- og skovbrug, produktionsværksteder,
genbrug og bytteøkonomi, folkekøkken, bæredygtigt fiskeri og sågar en højskole.
For nyligt afholdt foreningen Land.Skab fra Rostved et netværksmøde på Rønde Vandrerhjem om alternativ bosættelse på landet. På mødet blev der talt om, hvordan man bedst støtter mennesker der ønsker at flytte ud på landet. I samtalen deltog initiativtagerne fra det øko-samfund, der har planer om at bosætte sig i Thorsager, flere bofællesskabs-initiativer og igangsætter gruppen bag Grobund. På et møde i Knebel om støtte til landsbyklynger udviste repræsentanter for sammenslutningen Mols i Udvikling også stor interesse for overgang til vedvarende energi.
Enhedslisten ønsker at Syddjurs kommunen gør mest mulig for at støtte sådanne initiativer.
Kommunen bør støtte landsbyprojekter med omlægning af energiforsyning. Nogle steder kan lokale fjernvarmeværker baseres på solvarme og varmepumper. Andre steder kan man have solvarmepaneler og solceller på hustagene og varmepumper i eller fælles for flere huse. Nye huse kan bygges så de leverer mere varme og el end de forbruger, hvilket kan komme de nuværende mindre bæredygtige ejendomme til gode. Målet er landsbyer der er selvforsynende med vedvarende energi, har overskud af økologiske fødevarer, selv producerer, vedligeholder, reparerer eller genbruger mest muligt lokalt, bytter værktøj og tjenester. Der er brug for dele-
elbiler og dele-el-minibusser. Udover solvarme og el-solceller er det nødvendigt med vindenergi for at få nok vedvarende energi til varmepumperne. Her kunne en eller flere landsbyklynger samarbejde med kommunen om opførelse af en kystnær havvindmøllepark.
Tidligere byråd har vedtaget at ville bygge vindmøller ud for kysten. Det er på høje tid at komme i gang når nu store landbaserede vindmøller er skrinlagt.
I Enhedslisten er enig med redaktør Lars Normann, når han i lokalavisen skriver, at
borgerinddragelsen skal vendes på hovedet. I stedet for ”borgerinddragelse” skal vi have ”kommuneinddragelse”. Der bør lægges kompetence og muligheder ud til borgerne selv, for de ved bedst, hvor trafikken er hæslig, hvor der mangler et medborgerhus og hvordan deres bypark kan forbedres. Kommunen skal efter vores mening i højere grad støtte, at folk slår sig sammen i f.eks. landsbyråd. Det skal være let for dem, at komme til kommunen med en ide til et projekt, og så skal kommunen lade sig inddrage. Vi vil arbejde for, at kommunen skaber rammer og støtte til at borgerne selv kan udvikle deres lokale samfund og foreslå at Syddjurs
Kommune afsætter en grøn udviklingspulje, som er øremærket til gode bæredygtige
lokalsamfund og øko-landsbyer.
Det er ikke nok med en kommunal bosætningspulje. Puljen skal være grøn!

PS: I Enhedslisten mener vi, at der skal være sammenhæng mellem det, vi arbejder for i Syddjurs Kommune og på landsplan. Derfor foreslår Enhedslisten for at styrke landdistrikterne dette efterår Folketinget at rulle kommunalreformens centraliseringer tilbage og foreslår den kommunale styrelseslov ændret, så borgere i landsbyerne i fremtiden kan nedsætte formelle landsbyråd, som kommunalbestyrelser og byråd forpligter sig til at samarbejde med. desuden
foreslår vi oprettelse af en række statslige puljer, til medfinansiering af hurtige
bredbåndsforbindelser, støtte til forbrugerejede nærbutikker og reel aflønning af de
”landsbypedeller”, der er dukket op rundt omkring på mere eller mindre frivillig basis, i usikre aktiverings – og seniorjobs.

Hasse Schneidermann, Enhedslisten

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

4 + 5 =