Kandidater 2021

Foto: Anne Steen, WORTH KEEPING

 

Jesper Yde Knudsen

Gymnasielærer, Rønde

Borgmesterkandidat til KV21

Er uddannet biolog og arbejder som gymnasielærer i Rønde, hvor han underviser i Biologi, Bioteknologi og Samfundsfag. Han har repræsenteret Enhedslisten i Syddjurs Byråd siden 2013. Er næstformand i udvalget for Erhverv og Beskæftigelse og medlem af udvalget for Familie og Institutioner, der tager sig af børn og unge. Hans drivkraft for at beskæftige sig med politik er et stort ønske om mere social retfærdighed, en dyb kærlighed til naturen og den biologiske mangfoldighed, en tro på at øget velfærd er opskriften på fremgang for Danmark og en erkendelse af, at en ambitiøs grøn omstilling er nødvendig for at redde vores planet!

Niels Peter Mortensen

Geolog, Grobund Ebeltoft

Er uddannet geolog og har arbejdet med offentlig planlægning i 32 år. Har været aktiv i opbygningen af leve- og bofællesskabet Grobund ved Ebeltoft Færgehavn. Menneskets rovdrift på naturens ressourcer har betydet, at han er blevet bevidst om, at der er behov for grundlæggende forandringer i den måde, vi bruger den jord, vi bor på. Han ser Grobund som et projekt, der kan tiltrække mennesker til Syddjurs, der kan være med til til at skabe et nyt miljø af iværksættere og skabe et netværk af virksomheder, der kan være frontløbere i den grønne omstilling, som vi har så desperat brug for.

Randi Jepsen

Ergoterapeut, Dejret, Knebel

Er uddannet ergoterapeut og lærer. Er nu deltids pensionist, og arbejder desuden som vikar på specialplejehjem og som alternativ behandler. Har tidligere arbejdet som sosu-lærer og arbejdsmiljøkonsulent. Med hendes faglige baggrund er hun særlig optaget af ældre- og handicapområdet, hvor der skal mere fokus på forebyggelse, bevarelse af borgerens ressourcer og livskvalitet, og hvor de ansatte skal sikres et godt arbejdsmiljø og indflydelse på deres eget arbejde.

Mohammad Steitan

Social og sundhedsassistent, Hornslet

Er uddannet lærer i Syrien og har arbejdet som lærer på FN’s skole i Damaskus i 14 år. I 2014 flygtede han på grund af krigen i Syrien til Danmark, hvor han blev uddannet til social- og sundhedsassistent og nu arbejder på plejecentret Søhusparken i Ebeltoft. Hans ønske om at engagere sig i politik stammer fra en stor interesse for det samfund, vi lever i, og fra egne erfaringer som flygtning og statsløs palæstinenser. Han er dybt optaget af at arbejde for at skaffe flere ressourcer til samfundet, opnå en bæredygtig udvikling, og behovet for at investere i mennesker som arbejdsstyrke især inden for sundhed, ældrepleje og uddannelse.

Steffen Østergaard

Smed, Grobund, Ebeltoft

Er uddannet smed og bruger sit fag i opbygningen af det bæredygtige lokalsamfund Grobund i Ebeltoft. Han har været engageret i sociale projekter, der skal hjælpe mennesker tilbage på arbejdsmarkedet. Han er stærkt optaget af social ansvarlighed, grønt iværksætteri og udviklingen af nye arbejds- og boformer. Han mener, at det er en forudsætning for velfærden i Syddjurs, at vi får skabt grønne og rummelige arbejdspladser. Derfor skal vi satse massivt på miljøer for bæredygtigt iværksætteri.

Helle Toft Nørgaard

Blomsterbinder, Nødager, Kolind

Uddannet lærer, social- og sundhedsassistent og blomsterbinder. Hendes hjerte banker for de svageste, for økologi og for fællesskabet. Hun lægger vægt på, at den helt nødvendige omstilling til grøn energi foregår ved hjælp af nærdemokrati og lokalt medejerskab. Hun vil arbejde for en udvikling, der skaber social retfærdighed, bæredygtighed, borgerinddragelse og en mangfoldighed af kulturelle tilbud, der kan få flere til at tage ejerskab over vores fælles fremtid.

Thøger Trold Pauli

Alternativ behandler, Thorsager

Alternativ behandler og lokal ildsjæl i Syddjurs, hvor han specielt har været aktiv i ”Sort Sol i Kolind Engsø”, “Kolindsunds venner” og i bestræbelserne på at skaffe en letbanestation til Thorsager. Han vil satse på at gøre Syddjurs attraktiv for tilflyttere ved at investere i lokalsamfundene og satse på mere natur, f.eks. et gendannet Kolindsund. Nationalparken skal udvides, og der skal etableres flere levesteder for dyr og planter, der er i tilbagegang.

Jens Christian Nielsen

Tidligere lærer, Friland, Feldballe

Er uddannet lærer og har i mange år undervist på Rønde Skole. Han flyttede til Syddjurs for at medvirke til opstarten af andelsforeningen Friland i Feldballe. Engagementet i Friland er et forsøg på at vise, at det kan lade sig gøre i fællesskab at leve mere bæredygtigt og samtidig give plads for den enkeltes virkelyst. Det er vigtigt, at fællesskabet ikke kun handler om, hvad der kan betale sig for økonomiske investorer, men at det er nødvendigt med gode vilkår for alle, børn, ældre, socialt udsatte og en natur som vi og vores børn kan overleve med.

Foto: Anne Steen, WORTH KEEPING