Kandidater

 

Jesper Yde Knudsen
Rønde

 

Hasse Schneidermann,
Thorsager

 

Lisbeth Stadel Petersen
Lime

 

Christian Bundgaard
Knebel

 

Thøger Pauli
Thorsager

 

 Eva Husted Dalsgaard
Thorsager

 

Jens Christian Nielsen
Friland, Feldballe

 

 Jesper Yde Knudsen, Rønde

Gymnasielærer

Borgmesterkandidat til KV17

Jeg er 55 år gammel, bor i Rønde. Er gift og har to børn.
Jeg er uddannet biolog og har først arbejdet med forskning i knogleskørhed på Århus Amtssygehus og er senere blevet gymnasielærer, hvor jeg underviser i biologi, bioteknologi og samfundsfag. Jeg har været aktiv i forældrebestyrelser i vuggestue, børnehave og skole.
Jeg har siden 2013 været medlem af byrådet i Syddjurs for Enhedslisten. Her er jeg næstformand i Familie- og institutionsudvalget, der har ansvaret for børn og unge i kommunen.
Jeg har været engageret i en lang række politiske emner:
 – tidlig indsats og bedre forhold for børn og deres familier
 – bedre normeringer i daginstitutionerne.
 – bedre forhold for skolerne og dermed mere kvalitet i undervisningen og bedre trivsel for børnene.
Jeg har kæmpet
 – imod nedskæringer på skolerne, for kortere skoledage, imod tåbelige krav om test og karakterer.
Jeg har kæmpet
 – imod udlicitering af plejehjem og for bedre forhold for de ansatte på plejehjem og i ældreplejen.
Jeg har kæmpet
 – imod forurenende havbrug og tåbelig råstofgravning,
 – imod bebyggelser der ødelægger vores kyststrækninger,
 – imod pesticider og for mere vild natur og højere biodiversitet i Syddjurs.
Stem på Enhedslisten til KV17!

Til toppen

Hasse Schneidermann, Thorsager

Pensionist

Opstillet som nr. 2 til KV17

Jeg er født på Bornholm, men voksede op i en arbejderfamilie i København og min far arbejdede sig op i fagbevægelsens top i løbet af min ungdom. Jeg har en rigtig god fornemmelse for udbytning, undertrykkelse og uretfærdighed med mig fra min barndom. Jeg var ung i udkanten af ungdomsoprøret og var som andre progressive i min generation optaget af at udvide ligheden, frisindet, tolerancen og freden.

Jeg arbejdede som programmør i en multinational virksomhed inden jeg uddannede mig til lærer. Jeg brugte min tid som arbejdsløs til skabe Frontløberne som lavede projekter sammen med andre veloplagte outsidere i Aarhus som forløber for Kaospilot-uddannelsen.
Jeg har i forlængelse af mine erfaringer i det miljø levet af idé- og projektudvikling, både som selvstændig og ansat i Århus Amt, hvor jeg producerede kurser i lokalsamfundsudvikling.

Jeg har siden min ungdom ikke brudt mig om brok, bagstræb og reaktionære kræfter.

Jeg er optaget af bæredygtig livsnydelse, fælleskaber og relationer, sociologisk fantasi og innovative processer.
Jeg har været socialist det meste af mit liv, fordi jeg er kreativ nok til at forestille mig et samfund, hvor de arbejdende mennesker, der skaber den samfundsmæssige rigdom også ejer den, i stedet for en stadig mindre gruppe snyltere.
Jeg har i snart 20 år boet i sommerhusområdet i Thorsager et lille træhus hus der. Jeg har to voksne døtre.  Mine døtre kalder mig ”foreningsfar”, fordi jeg siden jeg blev pensionist har gen-radikaliseret mig og kastet energi ind i det politiske arbejde, som arbejdslivet ikke tillod:

Jeg har været med til at danne og er stadig bestyrelsesmedlem og kontaktperson i Enhedslisten Syddjurs. Desuden er jeg bestyrelsesmedlem i lokalafdeling Syddjurs af Socialistisk Oplysningsforbund, SFOF, medinitiativtager og medlem af den rådgivende bestyrelse Cafe Campus – Socialøkonomisk virksomhed i Rønde, hvorfra også jeg arrangerer live Campusradio i samarbejde med Syddjurs Lokalradio – Radio Rønde.
Jeg er bestyrelsesmedlem i Syddjurs lokalafdeling af Danmarks Naturfredningsforening. Jeg var medinitiativtager til det lokale fredsinitiativ Djursfred, bestyrelsesmedlem i Aldrig Mere Krig (AMK), medinitiativtager og bestyrelsesmedlem i Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan og formand for bestyrelsen i Fredsministerium.

Til toppen

Lisbeth Stadel Petersen, Lime

54 år, sprogcenterlærer

Opstillet som nr. 3 til KV17

Jeg er uddannet folkeskolelærer og underviser i dansk som andet sprog. Jeg har undervist 4. – 6. klasse på vores lokale folkeskole og er nu flygtninge- og indvandrerlærer i Randers. Jeg bor i et lille landsbysamfund med ca. 370 indbyggere. Jeg er gift og har to voksne børn, der begge er flyttet for at uddanne sig andre steder.

Jeg er opstillet for Enhedslisten i Syddjurs, fordi jeg mener at det er vigtigt at vi kæmper for miljøet og den vilde natur. Syddjurs er en grøn perle, som bør være foregangskommune indenfor genbrug og økologi. Syddjurs er ligeledes en landkommune med mange små og mellemstore samfund, der skal være aktive og attraktive både for nuværende og kommende indbyggere. Det skal vi gøre gennem støtte til lokale borgernære initiativer indenfor kultur og idræt, til fleksible transportordninger og bevarelse af skoler og fritidstilbud.

Jeg har boet 12 år i kommunen i en lille by, der lever i kraft af beboernes fælles indsats. Jeg har set at dette fælles arbejde er altafgørende for at der er aktiviteter, der giver mening og indhold i fritiden. Jeg har i flere år været aktiv i den lokale idrætsforening og det har givet mig et ganske godt indblik i hvad der skal til for at få ting til at ske.

Jeg transporterer mig dagligt til Randers og tilbage igen og ved at transport – især bustransport – kan føles ufleksibelt og tidskrævende. Jeg vil arbejde for at der oprettes ordninger, så vi stadig kan køre sammen men i et mere fleksibelt system. Jeg synes at delebilordninger er et område, der skal udvikles og snakkes om. Hvad vil det betyde for tilflytningen til kommunen, hvis hver familie kun har én bil, fordi mor eller far kan køre sammen med andre eller booke delebilen, når det kniber?

Jeg dyrker min have uden gift og mener at det er det bedste vi kan gøre for vores eget liv og vores børns liv. Det skal også være et krav at kommunens arealer holdes giftfri og at der arbejdes videre med at kommunens fællesindkøb er fri for mikroplastik. Genanvendelse og genbrug er alfa omega for at skåne naturen, samtidig med at affald er penge værd. Jeg vil derfor arbejde for at Syddjurs Kommune udvider affaldssorteringen både hos private virksomheder og hjemme i køkkenet.

Til toppen

Christian Bundgaard, Dragsmur, Knebel.

Fhv. bygningsarbejder, socialrådgiver, forstander, amtsrådsmedlem

Opstillet som nr. 4 til KV17

Den afgørende udfordring er at klimaet er ved at gå amok pga. de store kapitalinteressers grådighed. Isafsmeltning fra Grønland truer Golfstrømmen og er måske medskyldig i vores elendige sommer. Her hvor jeg bor er der forsvundet 6 m strand, stormene ødelægger mere og mere af taget, og for nylig løb regnmåleren over med vistnok 100 mm, og der var kaos på vejene. Selv om jeg runder de 85, og er bedstefar til 4, kan jeg ikke holde mig fra at være aktiv for fremtiden ved at slås for miljø og klima.

  Min mærkesag er hurtigst mulig grøn omstilling af Syddjurs kommune til vedvarende energi, klimavenligt landbrug, vedligeholdelse, reparation og genbrug. Et stort skridt kan være at arbejde for øko-landsbyer. De bør over på total vedvarende energi ved hjælp af varmepumper, solvarme og el-solceller, landbruget over på klimavenlig økologisk drift. Landsbyklynger som Mols i udvikling kan samarbejde om dette og sammen med kommunen investere i en kystnær vindmøllepark på Øreflak.

 Jeg er formand for Naturfredningsforeningens landsdækkende klimanetværk, ligesom jeg tidligere har været DNs lokalformand i 12 år.

 Jeg har været bygningsarbejder og fagligt aktiv i Specialarbejderforbundet, forløberen for 3F. Efter socialrådgiveruddannelse har jeg været faglig aktiv dér. I 15 år var jeg forstander for Ungdomspension Skejby, hvor vi eksperimenterede med blanding af unge med kriminalitetsproblemer og almindelige unge. Det udviklede sig til udflyttergrupper og produktionskollektiver. I modstrid med Søren Papes påstande demonstrerede vi at unge dybt kriminelle kunne komme ud af kriminaliteten ved at komme med i meningsfulde fællesskaber.  

  Jeg har også i 12 år været medlem af Århus amtsråd, som desværre er blevet likvideret af Lars Løkke. Amtsrådet spillede en stor rolle overfor vanskeligt stillede unge og for at sikre miljøet. Min indsats i amtets miljøudvalg  bidrog til at stoppe for ødelæggende forurening af Kattegat fra en række store industrier i Grenå og Århus.  

Til toppen

Thøger Pauli, Thorsager

68 år, alternativ behandler (zoneterapi og massage)

Opstillet som nr. 5 til KV17

Jeg har været politisk aktiv i hele mit liv siden jeg blev student i 1968 og stillede op for Enhedslisten Syddjurs ved kommunalvalget i 2013 og nu igen i 2017. Politik har altid interesseret mig, og jeg er overbevist om, at man selv må have en finger med i spillet, hvis man ønsker at forandre noget.

I min fritid er jeg meget aktiv. Jeg er aktiv i Thorsager Trinbrætgruppe, hvor vi nu efter mange års kamp endelig får Letbanen til at stoppe i Thorsager, når den kommer i gang. Endvidere er jeg aktiv i Kolindsunds Venner, hvor vi arbejder på at få gendannet Kolindsund som Jyllands største sø. Desuden koordinator i ”Sort Sol i Kolind Engsø”, hvor vi håber på stort rykind, inden stærene trækker sydpå. Derudover leger jeg med fire børnebørn, der er drenge, finder geocaches og spiller Pokémon Go, synger i to sangkor, brygger øl og ikke mindst kigger efter fugle og interesserer mig for naturen.

Efter min mening bør Syddjurs kommune satse mere på at få tilflyttere og turister til kommunen og ikke mindst holde på dem, der allerede er her. Her kommer en gendannelse af Kolindsund ind i billedet. Dette vil have stor betydning for hele Djursland, udover at det kan klimasikre Grenaa og beskytte byen mod oversvømmelse. Mit slogan er ”hellere vand i Kolindsund end vand i kælderen”.

Men Syddjurs kommune har en stor likviditets reserve på omkring 200 mill. og nogle af dem mener jeg vi skal ”investere” i tiltag, der kan skaffe flere tilflyttere. Jo mere attraktiv kommunen er, jo bedre kan vi skaffe turister, tilflyttere og nye skatteydere. I stedet for at bygge en ny by ved Eskerod ned mod Kalø Vig mener jeg vi skal investere i de eksisterende byer, så disse ikke forfalder og uddør.

Naturen, som Djursland er så kendt for, skal også have et løft og sikres. Der skal etableres flere levesteder for insekter og arter, der er truet eller i tilbagegang. Nationalparken skal styrkes og gerne udvides. I Syddjurs kommune er det kun 10% af den dyrkbare jord, der dyrkes økologisk. Dette tal er alt alt for lavt. Men vi skal ikke kun satse på mere økologisk landbrug. Naturen skal gøres mere vild og uberørt, så der er levesteder for insekter og dem, der skal leve af dem.

Til toppen

Eva Husted Dalsgaard, Thorsager

Kommunikationsmedarbejder

Opstillet som nr. 6 til KV17

 

Til toppen

Jens Christian Nielsen, Friland, Feldballe

Tidligere lærer

Opstillet som nr. 7 til KV17