Liv på landet = Øko-landsbyer

Liv på landet = Øko-landsbyer

 

Af Christian Bundgård, kandidat til Syddjurs Byråd

Miljø og natur ødelægges, og klimaet går amok forårsaget af store forretningsinteressers rovdrift. Den er også gal her i Syddjurs, selv om det er værre andre steder. Det er tidens største udfordring. Vor indsats tæller. Det er nødvendigt at vi som borgere tager sagen i egen hånd. En landkommune som Syddjurs med enestående natur og mange landsbysamfund kan være med til at vise vejen. Via landsbyråd og nærdemokrati kan vi aktivt på én gang sikre den nødvendige grønne omstilling og genskabe liv på landet.

I Asien og Afrika er en udvikling – på dansk initiativ! – i gang med omlægning af landsbyer til bæredygtige øko-landsbyer. Det må være tiden også at tage fat herhjemme.

Den gamle Rønde kommune åbnede op for at borgere selv kunne starte et selvbygger-eksperiment med opbygning af en bæredygtig, grøn landsby: Friland ved Feldballe. Lige nu forsøger folk fra Friland i samarbejde med en stor gruppe interesserede at opbygge et mere omfattende bæredygtigt livsgrundlag: Grobund ved Ebeltoft færgehavn. Der skal være 100% vedvarende energi, økologisk land- og skovbrug, produktionsværksteder, genbrug og bytteøkonomi, folkekøkken, bæredygtigt fiskeri og sågar en højskole. Flere andre initiativer er på vej rundt om i kommunen.

Enhedslisten ønsker at kommunen gør mest mulig for at støtte sådanne initiativer. Men vi ønsker også at kommunen skal satse på at borgerne nedefra får de bedste betingelser for overalt i kommunens lokalsamfund at gøre mest muligt for grøn omstilling.

Kommunen bør støtte landsbyprojekter med omlægning af energiforsyning. Nogle steder kan lokale fjernvarmeværker baseres på varmepumper og solvarme. Store nedgravede sæsonlagre har vist sig at forøge effekten meget. Andre steder kan man have solvarmepaneler og solceller på  hustagene og varmepumper i eller fælles for flere huse. Nye huse kan bygges så de leverer mere varme og el end de forbruger, hvilket kan komme de nuværende mindre bæredygtige ejendomme til gode. Målet er landsbyer der er selvforsynende med vedvarende energi, selv producerer, vedligeholder, reparerer eller genbruger mest muligt lokalt, bytter værktøj og tjenester. Der er  brug for dele-elbiler og dele-el-minibusser. Flere mindre økologiske landbrug bør efterhånden erstatte de alt for store industri- og svinebrug.

Udover solvarme og el-solceller er det nødvendigt med vindenergi for at få nok vedvarende energi til varmepumperne. Her kunne en eller flere landsbyklynger samarbejde med kommunen om opførelse af en kystnær havvindmøllepark f.eks. på Øer flak. Allerede forrrige byråd havde vedtaget at bygge vindmøller udfor kysten. Nu er det på tide – ikke mindst fordi alle landbaserede vindmøller er blevet afvist.

Enhedslisten ønsker at kommunen skaber rammer og støtte til at borgerne selv  kan udvikle øko-landsbyerne. Samtidig er der mulighed for at søge landdistriktsmidler via den lokale aktionsgruppe. På et møde i Knebel om støtte til landsbyklynger udtalte repræsentanter for sammenslutningen Mols i Udvikling f.eks. stor interesse for overgang til vedvarende energi.

Det er ikke nok med modebegrebet ”borgerinddragelse” fra oven. Vi er enige med redaktør Normann om at den sag bør vendes på hovedet. Der bør lægges kompetence og muligheder ud til borgerne selv. Enhedslisten har f.eks. i  Sønderborg kommune – en af dem der er længst med grøn omstilling – stået i spidsen for støtte til at borgerne selv oprettede foreløbig 34 landsbyråd, der dækker 80% af landdistrikterne.

Alle lokale er medlemmer af landsbyrådene. Hvert råd vælger en repræsentant til et fælles landsbyforum, der er landsbyernes fælles talerør overfor kommunen. Det vælger 7 medlemmer til kommunens landdistriksudvalg, hvor borgerne har flertal, da der kun sidder 4 politikere (såkaldt p.17.4-udvalg som Normann nævner). Der er tæt samarbejde mellem forum og udvalg.

Kommunen støtter aktivt landsbyrådene med kaffepenge, projekt-bevillinger og med at lave udviklingsplaner. Landdistriksudvalget (med EL-formand) har fået bevilget en million til at udvikle lokale klimavenlige fødevarer.    Kommunen har stillet tre minilandsbybusser og tre delebiler til rådighed for landsbyerne.

Vi ønsker en lignende ordning gennemført i Syddjurs. Kommunal støtte til at borgerne slår sig sammen i landsbyråd. Vi vil arbejde for at kommunen skaber rammer og støtte til at borgerne selv kan udvikle deres lokalsamfund. F.eks. bør der afsættes en grøn udviklingspulje øremærket til bæredygtige lokalsamfund og øko-landsbyer.

Et aktivt spændende grønt landsbymiljø kan ikke kun være tiltalende for de nuværende beboere, men kan tiltrække børnefamilier, der ønsker at komme ud i kontakt med naturen.

Selvstyrende øko-landsbyer kan være måden at få liv på landet.

 

Chr. Bundgård

Kandidat til byrådet, Enhedslisten

 

 

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

− 5 = 5