Møde med Rune Engelbrecht den 6. oktober

Rune Engelbrecht, forfatter til “Danmarks genforvildede natur” inviterer til debat om biodiversitet, og vigtige tiltag, der sætter naturen på dagsordnen.

Bogen handler om vilde danske naturlandskaber uden byer og uden motorsavenes larm i skovene, hvor genudsatte nøglearter i dag har skabt en foranderlig natur- og oplevelsesrigdom – og hvor og hvordan de næste store skridt kan og bør tages i de nærmeste år.