NY NORDISK SOCIALISME – PÅ VEJ TIL EN DEMOKRATISK ØKONOMI

Mødet finder sted torsdag den 28. oktober 19.00 – 21.00 i auditoriet på Kalø Højskole, Skovridervej 1, tæt på Rønde.

 

Der er gratis adgang og alle er velkomne 

Det rød-grønne-forum inviterer til offentligt møde med Pelle Dragsted.

 

 

Pelle Dragsted indleder mødet med udgangspunkt i sin bog, ‘Nordisk socialisme: På vej mod en demokratisk økonomi’, der overordnet handler om, hvordan vi kan ændre på det økonomiske magtforhold, der i dag domineret af kapitalistisk ejerskabsform.

 

Kapitalistisk økonomi kan ifølge ham ikke levere løsninger på den aktuelle klima- og naturkrise og den stigende sociale og økonomiske ulighed. Derfor er opgaven nu at demokratisere økonomien og ejerskabsforholdet i landets virksomheder.

 

Pelle Dragsted mener, at de allerede eksisterende demokratisk ejede virksomhedsformer i Danmark som f.eks. andelsbevægelsen, den almene boligsektor, brugsforeninger og kooperativer udgør kimen til en fremtidig demokratisk økonomi, og siden hans bog udkom, er han blevet kritiseret både fra venstre og højre hold for at være henholdsvis reformist og revolutionær.

 

”Højrefløjens konstante omkvæd er at socialistiske løsninger ikke fungerer, men vi behøver altså ikke gå over åen efter vand for at vise, at det ikke er sandt! I Danmark og Norden har vi mange positive erfaringer med at demokratisere dele af den samfundsmæssige økonomi,” siger Søren K. Lauridsen, formand for Socialdemokratiet i Syddjurs, og fortsætter: ”Syddjurs kommune er med mange medarbejdere f.eks. en vigtig brik i det offentligt ejede og demokratisk styrede velfærdssamfund, og flere og flere fællesejede institutioner og virksomheder ser dagens lys på Djursland.” 

 

Efter mange år, hvor socialisme ikke har fyldt meget i den samfundsmæssige debat hilser jeg det velkomment at bogen er blevet en bestseller, og håber at mange vil møde op for at deltage i debatten, siger Eva Dragheim fra SFOF i Djursland og fortsætter: Hvis der stemning for det vil vi følge mødet om med en studiekreds om en demokratisk styret, bæredygtig økonomi efter kommunalvalget.   

 

Pelle Dragsted er tidligere pædagogmedhjælper, arbejdsmand, venstrefløjspolitiker og aktivist og tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten. Nu er han utrættelig samfundsdebattør, højskolelærer, klummeskribent og har senest tilføjet titlen forfatter på CV’et med bogen ‘Nordisk socialisme: På vej mod en demokratisk økonomi’.

https://pelledragsted.dk/nordisk-socialisme/

 

Det rød-grønne-forum er et netværk af partier og foreninger, der med Socialistisk Folkeoplysningsforbund (SFOF) Djursland som krumtap, arrangerer offentlige møder og studiekredse. Mødet med Pelle Dragsted har Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti i Nord og Syddjurs, Alternativet og Socialdemokratiet i Syddjurs som medarrangører.

https://www.sfof.dk/sfof-lokalafdelinger/midtjylland/sfof-djursland/

 

For yderligere information:

Eva Dragheim    6133 5191    [email protected]

Hasse Schneidermann     2333 4460     [email protected]