OFFENTLIGT MØDE MED PELLE DRAGSTED 28. OKTOBER 19.00 – 21.00 AUDITORIET PÅ KALØ HØJSKOLE SKOVRIDERVEJ 1 8410 RØNDE

NY NORDISK SOCIALISME – PÅ VEJ TIL EN DEMOKRATISK ØKONOMI 

Vi har bedt Pelle Dragsted om et oplæg om sin bog, der overordnet handler om, hvordan vi kan ændre på det økonomiske magtforhold, der i dag domineret af kapitalistisk ejerskabsform.

Kapitalistisk økonomi kan ifølge ham ikke levere løsninger på den aktuelle klima- og naturkrise og den stigende sociale og økonomiske ulighed. Derfor er opgaven nu at demokratisere økonomien og ejerskabsforholdet i landets virksomheder.

Pelle Dragsted mener, at de allerede eksisterende demokratisk ejede virksomhedsformer i Danmark som f.eks. andelsbevægelsen, den almene boligsektor, brugsforeninger og kooperativer udgør kimen til en fremtidig demokratisk økonomi, og siden hans bog udkom, er han blevet kritiseret både fra venstre og højre hold for at være henholdsvis reformist og revolutionær.

Efter mange år, hvor socialisme ikke har fyldt meget i i den samfundsmæssige debat hilser vi det velkomment at bogen er blevet en bestseller, og håber at du vil deltage i debatten.

Pelle Dragsted er tidligere pædagogmedhjælper, arbejdsmand, venstrefløjspolitiker og aktivist og tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten. Nu er han utrættelig samfundsdebattør, højskolelærer, klummeskribent og har senest tilføjet titlen forfatter på CV’et med bogen ‘Nordisk socialisme: På vej mod en demokratisk økonomi’.

DER ER GRATIS ADGANG TIL MØDET OG ALLE ER VELKOMNE

ARRANGØR: DET RØD-GRØNNE FORUM

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti i Nord og Syddjurs og Alternativet 

 Socialdemokratiet i Syddjurs og Socialistisk Folkeoplysningsforbund (SFOF) Djursland