Stem ægte grønt!

STEM ÆGTE GRØNT!

SYDDJURS KOMMUNE SOM FRONTLØBER I DEN GRØNNE OMSTLLING

På flere valgmøder har jeg hørt kandidater fra samtlige partier sige, at de skam også er grønne
og at ”de røde partier ikke skal have patent på at være det”. Selv om man aldrig skal kimse af
det, når andre erklærer sig enig med ens egne politiske holdninger, så har jeg på
fornemmelsen at det er spin og valggas. Når den nuværende borgmester siger, at vi kun er
uenige om tempoet i den grønne omstilling, så er det nemlig lige præcis også nok!
Klimaet er gået amok på grund af et langvarigt overforbrug af ressourcer og en
overproduktion. Det betyder at vores fælles jordklode drukner i affald og drivhusgasser. Så vi
skal lokalt gøre mere og vi skal gøre det hurtigere.
Der en mange eksempler fra andre kommuner i Danmark, hvor en visionær grøn kommunal
satsning har bragt ny dynamik, erhvervsudvikling, større livskavitet og positiv branding med
sig. Det haster altså med en målrettet grøn omstilling og Enhedslisten vil arbejde for at
Syddjurs kommune ikke bliver Sorte Per men frontløber.

Vi, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og De Radikale går derfor til valg på en fælles
formuleret politik, for at styrke bæredygtigheden. Jeg er rigtig glad for at Alternativets
kandidater på flere valgmøder har erklæret sig enige i vores bud på en helhedspolitik for
klima, natur og miljø i vores kommune. Dem tror jeg 100 på!
Fremtiden tegner altså grønnere også selv om de blå og sorte partier også i næste
byrådsperiode vælger at hænge i bremsen. Der er et flertal af partier, der godt ved, at den
måde vi lokalt indretter vores liv, produktion, transport og forbrug har konsekvenser også for
mennesker i andre lande. Og vi ved, hvad vi kan og skal gøre ved det.
Helt overordnet vil vi sikre, at kommunen, i samarbejde med det lokale erhvervsliv udarbejder
en konkret handlingsplan for et fossilfrit Syddjurs i 2030. Det kan du læse om i detaljer i den
lille folder vi deler ud på ”de grønne partiers” hjemmeside.
Syddjurs Kommune har lidt penge i kassen og borgere, der mestendels lever i velstand. Så vi
har råd til at satse grønt.

At se klimaudfordringen i øjnene og være aktiv med i en nødvendig og ambitiøs omstilling er at
kigge lidt ud over næsetippen og tage ansvar for fremtiden, for børnene og kommende borgere
ikke bare i kommunen; men for mennesker over alt i verden.
Du kan selv gøre en indsat lokalt. Via landsbyråd og i det nære demokrati kan du, sammen
med andre, arbejde aktivt for omstilling til grønnere livstil. Du kan også du stemme på nogle
ægte grønne politikere, til at støtte dig, når du går i stemmeboksen den 21. november.
Stem ægte grønt!
Hasse Schneidermann, Kandidat for Enhedslisten