Dialogmøde om klimaet, økologien og naturen.

1
PRESSEMEDDELELSE OM DIALOGMØDE OM KLIMA, ØKOLOGI OG NATUR
Velkommen til dialogmøde om klima, økologi og natur mandag den 28. august klokken 19.00 i auditoriet på Højskolen på Kalø, Skovridervej 1, Kalø tæt på Rønde, hvor Maria Reumert Gjerding og Rasmus Ejrnæs lægger op til samtale om dette.

Mødet er arrangeret af Enhedslisten Syddjurs, og der er gratis adgang.

Maria er Enhedslistens klima- og miljøordfører, ordfører for grøn omstilling, dyrevelfærd og landbrug og Rasmus er seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, har biodiversitet som udgangspunkt, er “vild med vildskab” og hylder naturens naturlighed.
Hvad er forholdet mellem miljøet, klimaet, økologien og naturen? Hvad betyder det egentlig, når Enhedslisten siger, at vi vil have en grøn og bæredygtig udvikling?

”Vi skal tage hånd om den klima- og ressourcekrise, der truer med at ødelægge vores klode. I fællesskab kan vi løse problemerne på én gang, hvis vi sætter skub i en grundlæggende grøn omstilling af vores samfund. Vi skal turde være visionære og gå foran. Vi skal vise resten af verden, at det kan lade sig gøre at omstille sig til 100 % vedvarende energi, at lukke ressourcekredsløb og nedbringe vores forbrug til et bæredygtigt niveau. Ved at blive foregangsland inden for grøn omstilling vil Danmark komme i front med de teknologier og løsninger, som efterspørges globalt – fordi problemerne med klimaforandringer og nedslidte ressourcer er globale.” siger Maria Reumert Gjerding.
”Forestillingen om at vi mennesker har ødelagt vores eget livsgrundlag er helt ude af proportioner. Vor tids formulering af bæredygtighed handler i det store og hele bare om at vi mennesker skal okkupere endnu mere af kloden på bekostning af de andre jordboer. Den grønne og progressive naturpolitik har derfor behov for at kigge sig kritisk i spejlet og redefinere miljøpolitik og naturpolitik.” siger Rasmus Ejrnæs.
Enhedslisten vil have Syddjurs Kommune som frontløber i den grønne omstilling og går til valg på et fællespolitisk udspil om ”Ny Bæredygtighedspolitik for Syddjurs” – en målrettet grøn omstilling af Syddjurs. Vi er naturens parti og vil være med til at sikre borgerne retten til et sundt liv i et rent miljø og en rig og mangfoldig vild natur. Den vilde natur og biodiversiteten er på tilbagegang.
Hvis kommunens naturgivne fordele skal bevares og udbygges, så kræver det et højt ambitionsniveau, der ikke altid går hånd i hånd med private erhvervsinteresser og den kommunale spareiver. Det kræver en fremadskuende og modig politik at tage naturens parti, der sikrer naturens vilde planter og dyr retten til at være her uden at skulle gøre sig fortjent til det.
Aktuelt vil vi gerne stoppe etableringen af forurenende havbrug udfor Djurslands kyster og er imod ødelæggelsen af naturen med ny kystnær bebyggelse. Vi vil gerne have Nationalpark Mols Bjerge udvidet med mere plads til natur og biodiversitet og have gendannet Kolindssund som et af Djurslands vigtigste grønne og bæredygtige udviklingsområder.
Omstillingen til økologi kan øges, hvis kommunen køber økologisk, understøtter økologiske iværksættere og landmænd der omlægger til økologi. Lige nu viser en undersøgelse, at kun 10% af kommunens dyrkbare jorde er økologisk dyrkede.

”Miljø og natur ødelægges og klimaet går amok forårsaget af store erhvervsinteressers rovdrift. Via landsbyråd og nærdemokrati kan borgerne arbejde aktivt imod denne udvikling ved at gå ind for grøn omstilling. Der er mange eksempler fra andre kommuner i Danmark, hvor en visionær grøn kommunal satsning har bragt ny dynamik, erhvervsudvikling og positiv branding med sig”, siger Jesper Yde Knudsen, Enhedslistens spidskandidat til kommunalvalget i Syddjurs kommune den 21. november.

Jeg er til rådighed for yderligere oplysninger på mail og på mobil: 2333 4460.
Med venlig hilsen
Hasse Schneidermann
Kontaktperson
Enhedslisten Syddjurs

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.